Cyflwyniad i ddysgu Mathemateg lefel UG Uned 1 a 2

Strwythur y Cwrs6 Sesiwn. 2 wyneb yn wyneb wedi’u lleoli ym Mhrifysgol Aberystwyth (wedi’u ffrydio’n fyw i Fangor, Caerdydd, Abertawe a Wrecsam).
4 sesiwn o bell
Bydd pob sesiwn yn cael ei recordio ar gyfer y rhai na allant fynychu.
DyddiadauSesiynau byw ar ddydd Sadwrn; Sesiynau o bell bob yn ail wythnos ar nos Fercher Tymor yr Hydref 2021/2022
CostAm ddim i ysgolion neu golegau a ariennir gan y wladwriaeth
I Archebub.h.denyer@swansea.ac.uk

Mwy o wybodaeth

Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer cydweithwyr sy’n dymuno dysgu mathemateg UG a Safon Uwch yn y dyfodol, ond gan y bydd yn mynd i’r afael â chynnwys ac addysgeg, mae croeso i gydweithwyr fwy o profiadol fynychu.

Cyflwynir sesiynau yn Saesneg; bydd deunyddiau ar gael yn ddwyieithog.

Rydym yn bwriadu cynnig cwrs tebyg sy’n mynd i’r afael Mathemateg Uned 3 a 4 yn Nhymor y Gwanwyn 2021/2022