BethMae’r RhGMBC yn falch o allu cynnig cyfres o sesiynau adolygu am ddim i fyfyrwyr Mathemateg Bellach Safon Uwch a Mathemateg Ychwanegol i ysgolion a ariannir gan y wladwriaeth. Rydym yn cynnig dosbarthiadau i atgyfnerthu’r wybodaeth bynciol. Byddwn yn cynnal sesiynau byw ar-lein am 2 awr ar foreau Sadwrn gan ddechrau am 10am ac yna hanner awr o amser i ateb cwestiynau. (Rhaglen isod). Rydym hefyd yn cynnig 5 sesiwn hirach wyneb yn wyneb lle gall myfyrwyr ddod â’u hymholiadau penodol a bydd tîm staff RhGMBC wrth law i helpu gyda’u gofynion pwnc penodol.
PwyMyfyrwyr Mathemateg Bellach Safon Uwch a Mathemateg Ychwanegol
PrydAr lein ac wyneb yn wyneb gweler isod.
SutI gofrestru cliciwch y ffurflen isod
I gofrestruAthrawon i gofrestru yma yma ac yna gofyn i rieni gwblhau’r ffurflen yma ffurflen ganiatâd rhieni . Unrhyw gwestiynau ebostiwch RHGMBC

Rhagor o wybodaeth

Amserlen y sesiynau adolygu:

UnedDyddiadAr lein neu wyneb yn wynebAmser
FM525-MarArlein10-12.30
FM625-MarArlein10-12.30
FM315-AprArlein10-12.30
FM 222-AprArlein10-12.30
Additional Maths English22-AprArlein10-12.30
Mathemateg Ychwanegol Cymraeg22 AprArlein10-12.30
FM429-AprArlein10-12.30
FM129-AprArlein10-12.30
FM1 a FM213-MayMewn person Prifysgol Abertawe – Faraday C a D,
Adeilad Faraday, Campws Singleton, Abertawe SA2 8PP
10am-2pm
Holl Unedau MB13-MayMewn person Prifysgol Bangor – S6, Canolfan Cymraeg i Oedolion, Stryd y Deon, Bangor LL57 1UT 10am-2pm
FM413-MayMewn person Prifysgol Caerdydd – 1.04 Adeilad Abacws, Ffordd Senghennydd, Caerdydd CF24 4AG10am-2pm
FM320-MayArlein10-12.30
FM403-JunArlein10-12.30
FM5 10-JunArlein10-12.30
FM610-JunArlein10-12.30
Mathemateg Ychwanegol / Additional Maths17-JunMewn person Prifysgol Bangor – Darlithfa Fechan, Canolfan Cymraeg i Oedolion, Stryd y Deon, Bangor LL57 1UT 10am-2pm
Mathemateg Ychwanegol /Additional Maths17-JunMewn person Prifysgol Caerdydd – Darlithfa Syr Stanley Thomas yn y Ganolfan Bywyd Myfyrwyr CF10 3BB, ystafell 2.06.10am-2pm
Additional Maths English17 JuneArlein10-12.30
Mathemateg Ychwanegol Cymraeg17-JunArlein10-12.30