BethMae’r RhGMBC yn falch o allu cynnig cyfres o sesiynau adolygu am ddim i fyfyrwyr Mathemateg Bellach Safon Uwch a Mathemateg Ychwanegol. Rydym yn cynnig dosbarthiadau i atgyfnerthu’r wybodaeth bynciol. Byddwn yn cynnal sesiynau byw ar-lein am 2 awr ar foreau Sadwrn gan ddechrau am 10am ac yna 30 munud o amser i ateb cwestiynau. (Rhaglen isod). Rydym hefyd yn cynnig 5 sesiwn hirac wyneb yn wyneb lle gall myfyrwyr ddod â’u hymholiadau penodol a bydd tîm o staff FMSPW wrth law i helpu gyda’u gofynion pwnc penodol.
PwyMyfyrwyr Mathemateg Bellach Safon Uwch a Mathemateg Ychwanegol
PrydAr lein a wyneb yn wyneb Mawrth i Mehefin
SutI gofrestru cliciwch y ffurflen isod
I gofrestruAthrawon i gofrestru yma yma ac yna gofyn i rieni gwblhau’r ffurflen yma ffurflen ganiatâd rhieni . Unrhyw gwestiynau ebostiwch RHGMBC

Rhagor o wybodaeth

Amserlen y sesiynau adolygu:

UnedDyddiadAr lein neu wyneb yn wynebAmser
FM525-MarArlein10-12.30
FM625-MarArlein10-12.30
FM315-AprArlein10-12.30
FM 222-AprArlein10-12.30
Additional Maths English22-AprArlein10-12.30
Mathemateg Ychwanegol Cymraeg22 AprArlein10-12.30
FM429-AprArlein10-12.30
FM129-AprArlein10-12.30
FM1 a FM213-MayMewn person Prifysgol Abertawe10am-2pm
Holl Unedau MB13-MayMewn person Prifysgol Bangor 10am-2pm
FM413-MayMewn person Prifysgol Caerdydd10am-2pm
FM320-MayArlein10-12.30
FM403-JunArlein10-12.30
FM5 10-JunArlein10-12.30
FM610-JunArlein10-12.30
Mathemateg Ychwanegol / Additional Maths17-JunMewn person Prifysgol Bangor10am-2pm
Mathemateg Ychwanegol /Additional Maths17-JunMewn person Prifysgol Caerdydd10am-2pm
Additional Maths English17 JuneArlein10-12.30
Mathemateg Ychwanegol Cymraeg17-JunArlein10-12.30