Mathemateg yw eich dyfodol – Prifysgol Caerdydd

BethCynhadledd undydd mathemateg ym Mhrifysgol Caerdydd
PwyI fyfyrwyr mathemateg blwyddyn 10
Pryd10 Gorffennaf a 11 Gorffennaf 2023
I archebuMae’r cynhadleddau hyn nawr yn llawn, ond os hoffech gael eich ychwanegu i’r rhestr aros, cofrestrwch isod

Mwy o wybodaeth

Mae Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru yn falch o gyhoeddi cynhadledd undydd yn y Adeilad Abacws, Prifysgol Caerdyd, ar gyfer myfyrwyr Mathemateg galluog o ysgolion yng Nghymru. Fe’ch gwahoddir i ddod ag 20 o fyfyrwyr o Flwyddyn 10. Y pwyslais fydd y gall mathemateg fod yn hwyl ac yn heriol.

Y prif siaradwr eleni yw Rhys Lewis a Zoe Griffiths!

Bydd 2/3 o weithdai a sgwrs glo, yn ogystal â ‘Cwis Mathemateg’ a fydd hefyd yn cael ei gynnal ar y diwrnod, gyda thaleb yn wobr.

Gobeithio y gallwch ddod â grŵp o tua 20 o fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn mathemateg. Bwriad y diwrnod yw apelio at eich mathemategwyr disgleiriaf ym Mlwyddyn 10.

Ni fydd unrhyw gost am y diwrnod, ar gyfer ysgolion a ariennir gan y wladwriaeth, ac anfonir manylion pellach fel y gallwch wneud trefniadau ar ol i ni dderbyn y cofrestriad isod.

Oherwydd galw mawr, mae hyn nawr yn llawn, ond os hoffech gael eich ychwanegu i’r rhestr aros, cofrestrwch isod!

Lle bo modd, sicrhewch fod rhaniad cyfartal rhwng myfyrwyr gwyrwaidd a benywaidd.

Anfonir cydnabyddiaeth ar ôl derbyn y wybodaeth isod.