Mathemateg Ychwanegol + Gweithgareddau Dosbarth Desmos

BethMae cyfres o 15 o Weithgareddau Dosbarth Desmos wedi’u creu ar gyfer cwrs Mathemateg Ychwanegol CBAC.
PwyMae’r sesiwn hon i athrawon gael gwibdaith o gwmpas Gweithgareddau Dosbarth Desmos.
PrydDydd Mawrth 7 Rhagfyr 3:30 i 4:30pm
(os hoffech gael dyddiad arall, rhowch wybod i mi)
SutTrwy ‘Teams’
I archebuEbostio Alice

Mwy o wybpdaeth

Ydych chi ar fin dechrau dysgu Mathemateg Ychwanegol?


Oes gennych chi ychydig o fyfyrwyr sydd angen rhywbeth ychwanegol?

Heriwch ac ymestyn eich myfyrwyr TGAU mwy galluog….

Yn y sesiwn hon byddwn yn edrych ar Weithgareddau Dosbarth Desmos a sut y gallwch eu defnyddio gyda’ch dosbarth. Byddwn hefyd yn edrych ar y deunyddiau cwrs Mathemateg Ychwanegol rydyn ni wedi’u creu ar gyfer y cwrs CBAC. Byddwch yn derbyn dolen i’r holl ddeunyddiau ac yn rhydd i’w ddefnyddio fel y dymunwch ac addasu ar gyfer eich dosbarthiadau.