BethCyfres o bum sesiwn ar-lein i baratoi at y papur MAT
PamAr gyfer disgyblion sy’n anelu at sefyll y prawf MAT ym mis Tachwedd 2022
Pryd4 a 11 Gorffennaf, 26 Medi, 3 a 17 Hydref
SutAr lein ar Teams
I archebue.w.clode@bangor.ac.uk

Bydd RhGMBC yn rhedeg cyfres o bum sesiwn ar-lein i baratoi at MAT i ddisgyblion blwyddyn 12 (2021/2022) sy’n anelu at sefyll y prawf ym mis Tachwedd 2022. (MAT yw’r Prawf Derbyn Mathemateg dwy- awr-a-hanner a ddefnyddir gan Brifysgol Rhydychen, Coleg Imperial, a Phrifysgol Warwick, fel rhan o’u gweithdrefn dderbyn ar gyfer rhai cyrsiau).

Bydd y sesiynau hyn hefyd yn ddefnyddiol i fyfyrwyr sy’n paratoi ar gyfer unrhyw brawf sy’n gofyn am sgiliau datrys problemau mathemategol fel yr arholiadau PAT, TMUA neu STEP, neu ar gyfer unrhyw fyfyriwr sy’n dymuno gwella ei sgiliau yn y maes hwn.  Bydd y sesiynau hyn yn ategu’r ffrydiau byw sy’n cael eu darparu gan Brifysgol Rhydychen

www.maths.ox.ac.uk/study-here/undergraduate-study/maths-admissions-test/mat-livestream

Cyflwynir pob sesiwn trwy gyfrwng Saesneg, fodd bynnag, gallwn gynnig rhywfaint o gymorth cyfrwng Cymraeg, felly rhowch wybod i ni os oes angen hyn. Gellir gofyn am recordiad hefyd.

Mae’r sesiynau yn fyw ar Teams ac wedi dechrau ond gellir ymuno drwy lenwi’r ffurflen ar-lein gyda chaniatâd rhieni yma.  https://forms.gle/BqYPbqDLu9mQd22i7