BethGweithdy fectorau
PamArthrawon CA5
PrynSesiwn 2 awr gyda’r nos yn ystod yr wythnos ar 3 Chwefror 2022
SutSesiwn fyw o bell
I archebub.h.denyer@swansea.ac.uk

Mwy o wybpdaeth

Bydd y gweithdy’n canolbwyntio ar waith fector manyleb Mathemateg Bellach Uned 1 UG. Bydd y prif gysyniadau yn cael eu cyflwyno gyda chymorth Geogebra, lle bo hynny’n briodol, ac yna’n cael eu defnyddio gydag ystod o gwestiynau arddull arholiad.