BethGweithdy fectorau – MBU1
PamArthrawon CA5
PrynMehefin 2023
SutSesiwn fyw o bell
I archebub.h.denyer@swansea.ac.uk

Mwy o wybpdaeth

Bydd y gweithdy’n canolbwyntio ar waith fector manyleb Mathemateg Bellach Uned 1 UG. Bydd y prif gysyniadau yn cael eu cyflwyno gyda chymorth Geogebra, lle bo hynny’n briodol, ac yna’n cael eu defnyddio gydag ystod o gwestiynau arddull arholiad.