BethGeogebra fel arf dysgu Mathemateg TGAU
PamAthrawon CA3 a 4
PrydGwanwyn 2023
SutAr-lein
I archebub.h.denyer@swansea.ac.uk

Mwy o wybpdaeth

Mae’r cwrs hwn yn cyflwyno ffyrdd y gallai Geogebra fod yn ddefnyddiol mewn dosbarth Mathemateg TGAU. Dylai fod yn iawn i’r rhai sy’n newydd i’r feddalwedd. Nod y cwrs yw rhoi’r sgiliau angenrheidiol i gyfranogwyr gynhyrchu rhaglennig syml ond defnyddiol a fydd yn darlunio cysyniadau graffigol a geometrig.

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno trwy ddwy sesiwn Zoom gyda’r nos, rhwng ychydig wythnosau. Bydd cyfranogwyr yn gweithio gyda Geogebra yn ystod y sesiynau felly bydd angen iddynt gael mynediad, ar y cyfrifiadur y maent yn ei ddefnyddio ar gyfer y sesiwn, i un o fersiynau Geogebra y gellir eu llwytho i lawr (Classic 5 neu Classic 6) neu i’r fersiwn we.

Sesiwn 1 : Geogebra fel Adnodd Graffio

  • Cyflwyno Geogebra
  • Cynhyrchu Graffiau o ffwythiannau
  • Ymchwilio i raddiannau a’r hafaliad y=mx+c
  • Ymchwilio i graffiau a hafaliadau

Sesiwn 2 : Geometreg gyda Geogebra

  • Ymchwilio pedrochr arbennig
  • Ymchwilio Cylchoedd
  • Geometreg Trawsffurfio

Bydd y cwrs hwn yn cael ei gynnal dros ddwy sesiwn prynhawn/nos 2 awr.

Sesiwn 1: TBC

Sesiwn 2: TBC