Dysgu Proffesiynol Haen Uwch TGAU

BethDysgu Proffesiynol Haen Uwch TGAU
PamCyfle i athrawon, nad mathemateg efallai yw eu prif bwnc.
Pryd4 sesiwn 3 awr ar-lein yn cael eu cynnal ar ddydd Sadwrn. Gwanwyn 2021/2022
SutAr-lein, sesiwm bwy.
I archebub.h.denyer@swansea.ac.uk

Mwy o wybpdaeth

Cyfle i athrawon, nad mathemateg efallai yw eu prif bwnc, ystyried a datblygu dulliau i hyrwyddo a gwella dealltwriaeth o’r pynciau sy’n ofynnol er mwyn llwyddo mewn arholiadau.

Bydd pob sesiwn yn canolbwyntio ar un maes penodol, rhif; algebra; siap/gofod a thrin data ond bydd yn mynd i’r afael â gofynion y cwricwlwm newydd o ran Meysydd Dysgu a Phrofiad.

Cyflwynir sesiynau yn Saesneg; bydd deunyddiau ar gael yn ddwyieithog.