Dysgu Proffesiynol Haen Uwch TGAU

BethDysgu Proffesiynol Haen Uwch TGAU
PamAthrawon CA3 a CA4
PrydHydref a Tachwedd 2022. I’w hailadrodd yn Chwefror a Mawrth 2023.
SutAr-lein.
I archebub.h.denyer@swansea.ac.uk

Mwy o wybpdaeth

Cyfle i athrawon, efallai nad mathemateg yw eu prif bwnc, neu nad ydynt erioed wedi dysgu  Mathemateg TGAU, i ystyried a datblygu dulliau o hybu a gwella dealltwriaeth o’r testunau sydd eu hangen ar gyfer llwyddiant mewn arholiadau.

Bydd pob sesiwn yn canolbwyntio ar un maes penodol, rhif; algebra; siap/gofod a thrin data ond bydd yn mynd i’r afael â gofynion y cwricwlwm newydd o ran Meysydd Dysgu a Phrofiad.

Mae pob sesiwn rhwng 6.30pm ac 8pm oni nodir yn wahanol 

TGAU UwchCyflwyniadGalw fewnOlaf
RhifLlun Chwefror 13egMawrth Chwefror 28ainMercher Mawrth 8fed
AlgebraLlun Mawrth 13egLlun Mawrth 20fedLlun Ebrill 17eg
GeometregLlun Ebrill 26ainIau Mai 4yddLlun Mai 15fed
YstadegaethLlun Mai 24ainMercher Mehefin 7fedLlun Mehefin 19eg


Cyflwynir sesiynau yn Saesneg; bydd deunyddiau ar gael yn ddwyieithog.

I archebu, cysylltwch â Bethanie b.h.denyer@swansea.ac.uk