Dysgu Proffesiynol Haen Uwch TGAU

BethDysgu Proffesiynol Haen Uwch TGAU
PamAthrawon CA3 a CA4
PrydHydref a Tachwedd 2022. I’w hailadrodd yn Chwefror a Mawrth 2023.
SutAr-lein.
I archebub.h.denyer@swansea.ac.uk

Mwy o wybpdaeth

Cyfle i athrawon, efallai nad mathemateg yw eu prif bwnc, neu nad ydynt erioed wedi dysgu  Mathemateg TGAU, i ystyried a datblygu dulliau o hybu a gwella dealltwriaeth o’r testunau sydd eu hangen ar gyfer llwyddiant mewn arholiadau.

Bydd pob sesiwn yn canolbwyntio ar un maes penodol, rhif; algebra; siap/gofod a thrin data ond bydd yn mynd i’r afael â gofynion y cwricwlwm newydd o ran Meysydd Dysgu a Phrofiad.

TGAU UwchCyflwyniadGalw fewnOlaf
RhifLlun Hyd 3Mercher Hyd 12Mercher Hyd 19
AlgebraMerch Hyd 26Llun Tach 7 (6-7pm)Iau Tach 10 (7- 8.30)
GeometregLlun Tach 14Mercher Tach 23Iau Rhag 1 (7- 8.30)
YstadegaethLlun Rhag 5Mercher Rhag 14Llun Ion 9 2023


Ar ddechrau’r sesiwn byddwch yn derbyn pecyn adnoddau o ddeunyddiau astudio yn cynnwys

Yn ystod y sesiwn bydd gennych fynediad e-bost at y tiwtor a gobeithiwn drefnu cyfarfod zoom “galw fewn” gwirfoddol lle gallwch drafod y cynnwys gyda chydweithwyr eraill a/neu’r tiwtor.  

Ar ddiwedd y sesiwn bydd cyfarfod zoom a’r gobaith yw y bydd pawb yn gallu mynychu. Yn ystod y sesiwn hon, bydd atebion i’r PowerPoint o gwestiynau arddull arholiad yn cael eu hystyried a bydd cyfleoedd i drafod unrhyw anawsterau sydd wedi codi.

Cyflwynir sesiynau yn Saesneg; bydd deunyddiau ar gael yn ddwyieithog.

I archebu, cysylltwch â Bethanie b.h.denyer@swansea.ac.uk