BethDiwrnod Astudio ym Mhrifysgol Caerdydd
PwyMyfyrwyr Blwyddyn 12
Pryd19eg Rhagfyr 2022
10:00-14:00
I gofrestrub.h.denyer@swansea.ac.uk

Mwy o wybodaeth

Mae Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru yn falch o gynnal ein diwrnod astudio Nadolig cyntaf yn Adeilad Abacws, Prifysgol Caerdydd, ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 12 o ysgolion Cymru.

Bydd y diwrnod astudio yn cynnwys gweithdai ar bynciau Mathemateg UG a Mathemateg Bellach UG, yn dibynnu ar ba gwrs y mae’r myfyrwyr yn ei wneud ar hyn o bryd.

Bydd hefyd amrywiaeth o weithgareddau cyfoethogi. Ac ambell i sypreis Nadoligaidd!

Ni fydd unrhyw gost am y diwrnod i ysgolion a ariennir gan y wladwriaeth.

Nid oes angen i fyfyrwyr Blwyddyn 12 fod yng nghwmni athro, ond bydd mwy o wybodaeth, gan gynnwys ffurflenni caniatâd rhieni a chofrestr, yn cael ei hanfon atoch i gofrestru ar gyfer y gynhadledd hon.

Eleni dim ond 100 o leoedd sydd gennym a fydd yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin, felly archebwch yn fuan.

Bydd y diwrnod astudio yn cynnwys gweithdai ar bynciau Mathemateg UG a Mathemateg Bellach UG, yn dibynnu ar ba gwrs y mae’r myfyrwyr yn ei wneud ar hyn o bryd.

Bydd hefyd amrywiaeth o weithgareddau cyfoethogi. Ac ambell i sypreis Nadoligaidd!

Ni fydd unrhyw gost am y diwrnod i ysgolion a ariennir gan y wladwriaeth.

Nid oes angen i fyfyrwyr Blwyddyn 12 fod yng nghwmni athro, ond bydd mwy o wybodaeth, gan gynnwys ffurflenni caniatâd rhieni a chofrestr, yn cael ei hanfon atoch i gofrestru ar gyfer y gynhadledd hon.

Eleni dim ond 100 o leoedd sydd gennym a fydd yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin, felly archebwch yn fuan.

Anfonir cydnabyddiaeth ar ôl derbyn y wybodaeth isod. Dyddiad Cau: 12 Rhagfyr 2022

Email:

Hoffem fynychu’r gynhadledd ym Mhrifysgol Cardiff / We wish to attend the study day at Cardiff University:

Enw’r ysgol/coleg Name of school/college  
Cyswllt / Contact  
Ebost / Email  
Nifer y Staff No. Staff
Nifer y Myfyrwyr No. students