Cwrs Geogebra fel adnodd i M1 a M3

BethCwrs Geogebra fel adnodd i M1 a M3
PamAthrawon CA5
Pryd10eg Chwefror, 3eg Mawrth a 17eg Mawrth 2022. 19:00-20:30
SutSesiynau byw o bell
I archebub.h.denyer@swansea.ac.uk

Mwy o wybpdaeth

Cwrs rhagarweiniol, sy’n addas ar gyfer newydd-ddyfodiaid i Geogebra, sy’n dangos sut y gellir defnyddio’r feddalwedd i ddangos cysyniadau Mathemateg Pur pwysig o unedau M1 ac M3 manylebau Mathemateg UG ac A2 CBAC.

Bydd sesiynau’n cael eu cyflwyno yn Saesneg gyda chefnogaeth Gymraeg ar gael yn ystod y sesiynau.