DarpariaethSesiynau byw o bell
DyddiadSesiwn 1: Dydd Mercher 13eg Hydref 16: 00-17: 30 neu ddydd Iau 14eg Hydref 19: 00-2030
Sesiwn 2: Dydd Mercher 10fed Tachwedd 16: 00-17: 30 neu ddydd Iau 11eg Tachwedd 19: 00-20: 30
CostAm ddim i ysgolion neu golegau a ariennir gan y wladwriaeth
I Archebub.h.denyer@swansea.ac.uk

Mwy o wybodaeth

Bydd y cwrs hwn yn rhagdybio cynefindra sylfaenol â Geogebra a bydd yn canolbwyntio ar ffyrdd y gellir defnyddio Geogebra i gynyddu dealltwriaeth rhai cysyniadau anodd trwy ddelweddu.

Bydd sesiynau’n cael eu cyflwyno yn Saesneg gyda chefnogaeth Gymraeg ar gael yn ystod y sesiynau.

Bydd pob sesiwn yn cael ei recordio