Diwrnod Amgylchedd y Byd

Adnoddau

Rydym wedi llunio adnodd gyda chyfres o weithgareddau bach lle bydd eich myfyrwyr yn creu toesen eu hunain, yn seiliedig ar sawl ffactor cymdeithasol ac amgylcheddol. Gellir datblygu hyn ymhellach trwy ddilyn dolen arall o’r cylch trin data i fireinio a gwella eu gwaith.

Yn gynwysedig mae:

  • Cyflwyniad athro
  • Canllaw athrawon
  • Taflen casglu data myfyrwyr
  • Graddfeydd lliw myfyrwyr
  • Toesenni gwag

Cliciwch hi am adnoddau

Darllen pellach

Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod rhagor am Economeg Toesen edrychwch ar dudalen we Kate Raworth neu gwelwch y poster hwn gan Andre a Lavicza

Ap Geogebra

Defnyddiwch yr Ap Geogebra isod i greu eich toesenni eich hun. Neu cliciwch yma.

Os hoffech gynyddu nifer y newidynnau yn y doesen, cliciwch yma.