Cyswllt Fideo Gyrfaoedd Mewn Mathemateg

BethCyswllt Fideo Gyrfaoedd Mewn Mathemateg
PamMyfyrwyr Blwyddyn 9 i Flwyddyn 13
PrydUnrhyw amser sy’n gyfleus i chi
SutCyswllt Fideo
I archebub.h.denyer@swansea.ac.uk

Mwy o wybpdaeth

Mae’r sgwrs Gyrfaoedd mewn Mathemateg yn cael ei gyflwyno dros ddau fideo – mae’r cyntaf yn rhoi gwybodaeth am ba yrfaoedd diddorol a phroffidiol sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n astudio Mathemateg ar ôl TGAU, ac mae’r ail yn sôn wrth fyfyrwyr am astudio Mathemateg a Mathemateg Bellach Safon Uwch a pha gyrsiau prifysgol sy’n gofyn am y pynciau hyn. Mae’r sgwrs yn defnyddio cyfweliadau ac esiamplau amrywiol i hyrwyddo’r neges bod mathemateg yn weithgaredd sy’n agored i bawb.   

Mae’r fideos yn addas ar gyfer Blwyddyn 9 i Flwyddyn 13. Mae’r sgyrsiau ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg.