Cyflwyniad i STEP, MAT a Datrys Problemau

BethCyflwyniad i STEP, MAT a Datrys Problemau  
PwyBlwyddyn 12
Pryd14 Medi 2021
SutAr-lein
I archebufmspwales@swansea.ac.uk

Rhagor o Wybodaeth

Bydd cyflwyniad i sesiwn STEP, MAT a DPMA yn cael ei gyflwyno ar-lein am 6.30-7.15 ar 14 Medi 2021.

Mae’r sesiwn 45-munud hon wedi’i hanelu at fyfyrwyr mathemateg Blwyddyn 12 (2021-22) gyda’r nod o wella eu rhesymu mathemategol a chefnogi eu cais i brifysgolion Grŵp Russell.