Cyflwyniad i ddysgu Mathemateg lefel UG Uned 3 a 4

BethCyflwyniad i ddysgu Mathemateg lefel UG Uned 3 a 4
PamAthrawon CA5
Pryd4 sesiwn 3 awr ar-lein yn cael eu cynnal ar ddydd Sadwrn. Gwanwyn 2021/2022
SutAr-lein. Sesiwm Bwy.
I archebub.h.denyer@swansea.ac.uk

Mwy o wybpdaeth

Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer cydweithwyr sydd â rhywfaint o brofiad o ddysgu Mathemateg UG ac sy’n dymuno datblygu tuag at A2, yn benodol y gobaith yw datblygu strategaethau addysgu pellach i wella dealltwriaeth o’r cynnwys

Bydd y ddwy sesiwn gyntaf yn canolbwyntio ar strategaethau dysgu mathemateg pur, gyda’r ddwy sesiwn ddiweddarach yn mynd i’r afael ag ystadegaeth a mecaneg.

Cyflwynir sesiynau yn Saesneg; bydd deunyddiau ar gael yn ddwyieithog.