Cynhadledd ACAM

Arloesi a Chreadigrwydd mewn Addysgu Mathemateg

Cynhadledd ar-lein undydd ar gyfer athrawon Mathemateg

26 Mehefin 2021; 09: 30-15: 30

Yn dilyn ein Cynhadledd agoriadol lwyddiannus iawn ym mis Gorffennaf 2019, mae’n bleser gan Raglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru gyhoeddi ein hail gynhadledd undydd ar gyfer athrawon Mathemateg o ysgolion a cholegau yng Nghymru.

Rydym yn gyffrous yn agor ein Cynhadledd eleni fydd:

Bydd pedair sesiwn yn y dydd gyda llawer o ddewis ym mhob sesiwn. Cyflwynir sesiynau gan arbenigwyr, athrawon ac academyddion RhGMBC.

Y themâu yw:

Mae gennym ni dri Prif Anerchiad eleni!

Dr Alison Clark-Wilson
Prif Gydymaith Ymchwil yn Lab Gwybodaeth UCL, Sefydliad Addysg UCL
Mathemateg Arloesol a Chreadigol trwy Dechnoleg – Datgloi Chwilfrydedd ar gyfer Ymgysylltu Dwfn
Neil Sheldon
Cyn Is-lywydd, y Gymdeithas Ystadegol Frenhinol; Cadeirydd, Yr Ymddiriedolaeth Ystadegau Addysgu
Mae angen i ni siarad am ystadegau – Pwrpas ystadegau yw mewnwelediad nid rhifau
Dr Sofya Lyakhova
Athro Cysylltiol, Mathemateg, Prifysgol Abertawe; Arweinydd Rhaglen RhGMBC
Anhrefn Rhyngddisgyblaeth – Celf, mathemateg ac addysgu mathemateg

Rydym yn cynnwys amser ar gyfer rhwydweithio, cyfnewid syniadau a hwyl. Rydym am gadw blas o leiaf ar y cyfnewid cymdeithasol ac anffurfiol o syniadau sy’n nodweddu Cynhadledd dda ac felly byddwn yn defnyddio platfform sy’n caniatáu cymysgu a sgwrsio rhwng sesiynau a chaniatáu digon o amser ar gyfer hynny.

Ni fydd unrhyw gost am y diwrnod i athrawon o ysgolion y wladwriaeth yng Nghymru.