Ffurflen Gofrestru

Cofrestrwch gyda RhGMBC ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021-2022. Bydd hyn yn rhoi mynediad ichi i’n holl adnoddau a chynlluniau gwaith. Byddwch hefyd yn cael eich ychwanegu at y rhestr e-bost i glywed yr holl newyddion a digwyddiadau ar y gweill. Yn syml, llenwch y ffurflen isod neu i’w llenwi o fewn ffurflenni google cliciwch yma.

Gwahoddir pob ysgol a choleg yng Nghymru i gofrestru gyda RhGMBC i gael mynediad un athro am ddim i adnoddau Mathemateg Bellach Integral Home | Integral (integralmaths.org). Mae’r adnoddau sydd ar gael yn cynnwys modiwlau Safon Uwch cymhwysol a phob uned Mathemateg Bellach Safon Uwch. Mae yna hefyd ddeunyddiau sy’n ymdrin ag arholiadau STEP, MAT ac AEA.