1.COPY GCSE on demand

Beth
PwyAthrawon CA4 a CA5
PrydAr alw, live online and in person
SutAr alw
I archebufmspwales@swansea.ac.uk

Mwy o wybodeath

Mae’r RhGM:

  1. A
  2. Geometreg

Mayddio amrywiaeth o ffyrdd dysgu megis fideos darlithoedd dan arweiniad tiwtor, ac adnoddau pecyn gwaith i adeiladu eich sgiliau a chadarnhau eich dealltwriaeth.

ademaidd.

Byddwch yn cael eich cofrestru ar sianel Microsoft Teams sy’n cael ei fonitro lle bydd cyfarwyddiadau llawn yn eich arwain trwy’r cwrs ar eich cyflymder eich hun.

u.

Er mwyn annog cyfranogiad gweithredol yn y cwrs, mae rhaglen ardystio yn cael ei chyflwyno: bydd tystysgrifau’n cael eu rhoi i gyfranogwyr sy’n cwblhau’r cwrs ac yn dangos eu dealltwriaeth o’r cysyniadau a’u haddysgu trwy raglen o aseiniadau byr ar ddiwedd pob sesiwn. Eglurir hyn yn y sianel Teams.

Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau’r cwrs a’i fod yn ategu ac yn cyfrannu at eich rhaglen datblygiad proffesiynol personol.

I ymuno â’n cyrsiau Ar Alw, e-bostiwch fmspwales@swansea.ac.uk