BethHelp gyda STEP II and III
PwyMyfyrwyr y gellid eu gofyn am neu os hoffech eistedd papurau STEP
PrydTymor y Gwanwyn 2021
SutBydd cyfres o 6 darlith ar-lein gan diwtoriad profiadol yn rhoi cipowlg i chi ar strategaethau a dulliau sy’n addas ar gyfer llwyddiant STEP
I archebue.w.clode@bangor.ac.uk

Mwy o wybodaeth

Rydym yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ledled Cymru gymryd rhan mewn cyfres o chwe sesiwn fyw sy’n mynd i’r afael â chynnwys mathemategol y Papurau Mynediad Chweched Tymor (STEP) sy’n ofynnol gan Brifysgol Caergrawnt a phrifysgolion eraill, yn arbennig Prifysgol Warwick.  Bydd y sesiynau hyn ar gael trwy blatfform MS Teams, dan arweiniad aelodau Tîm Uwch RhGMBC/FMSPW ac yn para 90 munud. Bydd y sesiynau byw yn cael eu recordio gyda dolen ar gael i’r holl fyfyrwyr cofrestredig i’w galluogi i’w hadolygu eu hunain. 

Rydym yn cydnabod, gan fod y rhain yn bapurau a wneir ar ôl i fyfyrwyr gwblhau eu hastudiaethau ar gyfer UG/A, y bydd angen mewnbwn ychwanegol gan fyfyrwyr a ninnau ar ran o’r cynnwys.  Dylid nodi, er nad oes unrhyw bapurau yn cael eu heistedd ar gyfer safon UG/Uwch eleni, bydd y STEP yn dal i gael ei chynnal ym mis Gorffennaf 2021. 

Gan nad yw STEP 1, sy’n seiliedig ar gynnwys mathemateg Safon Uwch yn unig, bellach yn cael ei gynnig gan Brawf Asesu Caergrawnt, y dybiaeth resymegol yw y bydd myfyrwyr Cymraeg sy’n dilyn y gyfres hon yn cael eu cynnwys ar gyfer naill ai Mathemateg Bellach UG neu Safon Uwch i’w dyfarnu yn 2021. 

Rhaglen amlinellol: 

16/01   Rhif/algebra STEP 2 

30/01   Geometreg STEP 2 a 3 

13/02   Mecaneg STEP2 a 3 

27/02   Ystadegaeth STEP 2 a 3 

13/03   Calcwlws STEP 2 a 3 

27/03   Rhif/algebra STEP 3 

Bydd pob sesiwn drwy gyfrwng Saesneg, a’r bwriad yw y bydd cefnogaeth i fyfyrwyr sy’n astudio trwy gyfrwng Cymraeg. 

Bydd pob sesiwn yn gofyn i fyfyrwyr roi cynnig ar ychydig o gwestiynau cyn mynychu’r sesiwn fyw, bydd y rhain ar gael bythefnos ymlaen llaw trwy ffeiliau yn y grŵp MS Teams.  Mae’n ofynnol i fyfyrwyr gofrestru i gael mynediad i’r gyfres hon trwy lenwi’r ffurflen gofrestru a’r ffurflen caniatâd rhieni sydd ynghlwm. Gellir gwneud hyn trwy lofnod digidol,sgan neu ffotograff 
 a’i dychwelyd at e.w.clode@bangor.ac.uk erbyn 14/12/20.