Myfyrwyr

Yr holl bethau mae RhGMBC yn gynnig i fyfyrwyr ….

Sesiwn Blasu Mathemateg Bellach - Pam astudio Maths Bellach Lefel Safon Uwch.
Cyflwyniad i’r arholiad MAT - Mae’r fideo byr 20 munud yma yn eich cyflwyno i’r prawf MAT, prawf mathemateg a ddefnyddir gan sawl prifysgol fel rhan o’u gweithdrefnau derbyn.  Am fanylion pellach ewch i dudalen MAT  Rhydychen:  www.maths.ox.ac.uk/r/mat
DPMA 2021/2022 - Dechreuwch ddatblygu eich sgiliau datrys problemau
Ar fin dechrau gradd STEM? - Cadwch un cam ymlaen a pharatowch ar gyfer prifysgol.
Cyflwyniad i STEP, MAT a Datrys Problemau - Cyflwyniad ar-lein i STEP, MAT a Datrys Problemau Mathemateg Anarferol
Hyfforddiant 2021/22 - I fyfyrwyr sy'n mwynhau mathemateg, mae'n her a chyfle i archwilio cysyniadau mathemategol newydd a / neu fwy soffistigedig.
Ysgol haf blwyddyn 11 - Blwyddyn 11 yn meddwl am Faths ym Mhlwyddyn 12
Sesiynau MAT - Caiff rhain eu anelu at myfyrwyr Bl12 cyfredol sy’n golygu eistedd y prawf yn Nhachwedd 2021.
Paratoi STEP 2020/21 - Datrys Problemau Pwerus