Cynhadledd ACAM 2022

BethArloesi a Chreadigedd mewn Addysgu Mathemateg
Pam Athrawon Mathemateg
Pryd 8 Gorffennaf 2022 08:30-13:10
I archebuCliciwch Yma
SutArlein

Mwy o wybpdaeth

Mae’n bleser gan Raglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru gyhoeddi ein trydedd gynhadledd ar gyfer athrawon Mathemateg o ysgolion a cholegau yng Nghymru.

  • Mae’r sesiynau yn cynnwys:
  • Stribed Mobius ymarferol
  • Tarddiad Termau Mathemategol
  • Datrys problemau geometreg
  • Dealltwriaeth ddyfnach o Dechnoleg Graffio
  • Clybiau Mathemateg

Rydym yn cynnwys amser ar gyfer rhwydweithio, cyfnewid syniadau a hwyl. Rydym am gadw o leiaf flas ar y cyfnewid cymdeithasol ac anffurfiol o syniadau sy’n nodweddu cynhadledd dda ac felly byddwn yn defnyddio llwyfan sy’n caniatáu cymysgu a sgwrsio rhwng sesiynau a chaniatáu digon o amser ar gyfer hynny.

AM DDIM i athrawon o ysgolion gwladol Cymru.